Quan hệ cổ đông

Công văn số 4424/UBCK-GSĐC ngày 1872019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời hạn công bố BCTC của NHH

Ngày: 19/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin: Công văn số 4424/UBCK-GSĐC ngày 1872019 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc gia hạn thời hạn công bố BCTC của NHH

Công bố thông tin người nội bộ - ông Bùi Minh Hải

Ngày: 10/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin người nội bộ của ông Bùi Minh Hải - Chủ tịch HĐQT/Người đại diện theo pháp luật đối với lĩnh vực huy động nguồn vốn và đầu tư tài chính.

Công bố thông tin kết quả đại hội cổ đông bất thường lần thứ 1 năm 2019

Ngày: 09/07/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông:
Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường.
- Điều lệ công ty sửa đổi lần 4.
- CBTT bổ sung người đại diện theo pháp luật.

Tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2019

Ngày: 27/06/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông:  tài liệu đại hội cổ đông bất thường năm 2019

CBTT Nghị quyết HĐQT vv Hỗ trợ tài chính cho công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác VN và Gửi tiền tiết kiệm tại NH

Ngày: 26/06/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố: Nghị quyết HĐQT vv Hỗ trợ tài chính cho công ty TNHH một thành viên cơ khí chính xác VN và Gửi tiền tiết kiệm tại NH

CBTT Nghị quyết HĐQT về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô Vinfast - An Phát

Ngày: 25/06/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc đặt cọc và nhận chuyển nhượng vốn góp của Công ty CP tập đoàn An Phát Holdings tại Công ty TNHH linh kiện nhựa ô tô Vinfast - An Phát