Quan hệ cổ đông

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH)

Ngày: 26/09/2019
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH)

Nghị quyết HĐQT Vv thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Quân đội CN Hai Bà Trưng để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vay vốn

Ngày: 25/09/2019
Công ty CP Nhựa Hà Nội xin thông báo: Nghị quyết HĐQT Vv thế chấp tài sản bảo đảm tại NH TMCP Quân đội CN Hai Bà Trưng để bảo đảm cho Công ty TNHH MTV cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam vay vốn

Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Ngày: 23/09/2019
Công ty CP Nhựa Hà Nội xin thông báo: Quyết định về việc chấp thuận thay đổi đăng ký giao dịch cổ phiếu

Công bố thông tin Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5

Ngày: 17/09/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin Đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ 5

Công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Số 1275/QĐ-XPVPHC

Ngày: 06/09/2019
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố thông tin Quyết định xử phạt vi phạm hành chính Số 1275.QD-XPVPHC

Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2

Ngày: 05/09/2019
Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội xin Công bố Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán thay đổi lần thứ 2