Nhà máy

Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội có quy mô nhà máy lên đến 23.000 m2 với hệ thống máy móc, trang thiết bị hoàn chỉnh, đồng bộ, được nhập khẩu từ Mỹ, các nước Tây Âu, Nhật Bản và một số nước công nghiệp mới (NIC) với trình độ cơ giới hóa và tự động hóa cao. 

Nhà máy của HPC với 3 phân xưởng chính: Phân xưởng Xử lý nguyên liệu; Phân xưởng Cơ khí, và Phân xưởng Công nghệ.
Phân xưởng Xử lý nguyên liệu
Nhiệm vụ chủ yếu của phân xưởng Xử lý nguyên liệu là thực hiện công nghệ sản xuất tạo hạt nguyên liệu, phục vụ sản xuất sản phẩm nhựa của Công ty. Bên cạnh đó, phân xưởng sẽ luôn đảm bảo mọi qui trình sản xuất trong giai đoạn này phải đáp ứng tiêu chuẩn của hệ thống quản lý chất lượng ISO 9000 và hệ thống quản lý môi trường TCVN ISO 14000.

 

 
Phân xưởng Cơ khí
Đây là phân xưởng tổ chức triển khai công tác gia công chế tạo khuôn, sửa chữa và bảo dưỡng khuôn mẫu theo yêu cầu của các đơn vị liên quan, lắp đặt thiết bị sản xuất theo đúng tiến độ, kế hoạch của Công ty.
 

 
Phân xưởng Công nghệ
Tại phân xưởng này, các kế hoạch sản xuất của công ty được thực hiện chính xác trên các máy gia công sản phẩm nhựa đồng thời lắp ráp, hoàn thiện sản phẩm đảm bảo thời gian và chất lượng cao nhất theo yêu cầu của khách hàng.

 

Bên cạnh đó, HPC có 3 công ty thành viên là An Trung Industries, Viexim, Công ty cơ khí chính xác và chế tạo khuôn mẫu Việt Nam với hệ thống nhà máy hiện đại, quy mô lớn đặt tại Hải Dương, Hưng Yên.