Nhà máy

Nhà máy sản xuất của Công ty đặt tại KCN Kỹ thuật cao An Phát, Km47, QL5, Phường Việt Hòa, TP. Hải Dương, Tỉnh Hải Dương với diện tích khoảng 5.600m2, dự kiến đi vào hoạt động vào quý III/2019. Với hệ thống dây chuyền máy móc hiện đại, phần lớn máy móc nhập khẩu từ Nhật Bản, công suất của nhà máy dự kiến đạt 164 khuôn mẫu/năm. Các sản phẩm khuôn ép nhựa của công ty được cung cấp cho các doanh nghiệp FDI, các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước.