Công bố thông tin

Quyết định số 499QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu NHH

Ngày: 26/11/2019
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin công bố: Quyết định số 499/QĐ-SGDHCM về việc chấp thuận niêm yết cổ phiếu NHH

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Ngày: 13/11/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 Năm 2019

Ngày: 30/10/2019

Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 Năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 Năm 2019

Ngày: 30/10/2019

Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 Năm 2019

Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố nghị quyết số 727 ngày 17/10/2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB - CN Thăng Long

Ngày: 18/10/2019
Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố nghị quyết số 727 ngày 17/10/2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB - CN Thăng Long

Công ty CP Nhựa Hà Nội thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Ngày: 18/10/2019
Công ty CP Nhựa Hà Nội thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty