Công bố thông tin

Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận

Ngày: 22/04/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Bản giải trình chênh lệch lợi nhuận

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

Ngày: 19/04/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính hợp nhất Quý I năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019

Ngày: 19/04/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin gửi tới quý cổ đông Báo cáo tài chính riêng Quý I năm 2019

Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Ngày: 04/04/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Công bố thông tin người nội bộ NHH 29/03/2019

Ngày: 29/03/2019
Công bố thông tin người nội bộ NHH

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch (cổ phiếu NHH)

Ngày: 27/03/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch (cổ phiếu NHH)