Công bố thông tin

Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Ngày: 13/11/2019
Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội xin công bố: Báo cáo thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ đông lớn - Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings

Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 Năm 2019

Ngày: 30/10/2019

Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố Báo cáo tài chính hợp nhất Quý 3 Năm 2019

Báo cáo tài chính riêng Quý 3 Năm 2019

Ngày: 30/10/2019

Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố Báo cáo tài chính riêng Quý 3 Năm 2019

Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố nghị quyết số 727 ngày 17/10/2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB - CN Thăng Long

Ngày: 18/10/2019
Công ty CP Nhựa Hà Nội công bố nghị quyết số 727 ngày 17/10/2019 về việc gửi tiền tiết kiệm tại SHB - CN Thăng Long

Công ty CP Nhựa Hà Nội thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Ngày: 18/10/2019
Công ty CP Nhựa Hà Nội thông báo về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH)

Ngày: 26/09/2019
Công ty cổ phần Nhựa hà Nội xin thông báo: Ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu thay đổi đăng ký giao dịch Công ty cổ phần Nhựa Hà Nội (NHH)